Coronacrisis – De vaccinatiecampagne komt op gang

Een warme oproep: laat u vaccineren!

Het vreselijke Corona-virus heeft onze samenleving nu al een vol jaar in de greep.

De enige échte sleutel naar de vrijheid hebben we zelf in handen: pas wanneer de overgrote meerderheid van de bevolking zich laat vaccineren, staat de weg open naar een herwonnen vrije samenleving.

Wij roepen dan ook graag op om in te gaan op het verzoek van de Vlaamse overheid tot vaccinatie.

Doe het dus uit solidariteit met de hele gemeenschap, in het bijzonder met uw eigen familie- en vriendenkring. Er zijn immers al veel te veel slachtoffers gevallen.


Waarom moeten de Grimbergenaren naar Wemmel?

Vlaanderen is sinds korte tijd ingedeeld in eerstelijnszones waar een preventief gezondheidsbeleid op poten wordt gezet. Van deze structuur werd gebruik gemaakt om vaccinatiezones in te richten. Bij ons gaat het om de gemeenten Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel, kortweg de ELZ Regio Grimbergen genoemd.

Op basis van ons bevolkingsaantal mochten hier twee vaccinatiecentra worden uitgebouwd. Het was daarbij de bedoeling dat deze centra tot november beschikbaar zouden zijn. Ons college stelde de sporthal van Grimbergen-centrum voor.                                                                                         

Binnen de stuurgroep van de ELZ heeft men gepoogd tot een objectieve besluitvorming te komen. Sporthallen en cultuurcentra werden daarbij onderaan het lijstje gezet. Men was van oordeel dat beide sectoren reeds hard waren getroffen door de Corona-crisis. Deze infrastructuur is bovendien ook broodnodig voor onze schoolkinderen. Daarom werd bij voorkeur gezocht naar andere locaties. Zo is men uitgekomen bij het leegstaande centrum ‘De Zijp’ in Wemmel en bij de JDK-hal nabij de A12 in Londerzeel.

Het complex De Zijp bood het voordeel dat alle noodzakelijke infrastructuur reeds aanwezig was en dat dit centrum pal op de grens ligt van Wemmel, Grimbergen en Meise. Alle inwoners van deze drie gemeenten zullen in De Zijp gevaccineerd worden. Dat is zeker vervelend voor de mensen van Beigem en Humbeek, want voor hen is Londerzeel dichterbij, maar blijkbaar staat de Vlaamse overheid niet toe dat een gemeente wordt opgesplitst.

Nogal wat Grimbergenaren zijn ontgoocheld dat zij naar een buurgemeente moeten gaan. Het is inderdaad zo dat De Zijp niet gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Maar we denken dat het overgrote deel van de bevolking zich hiernaar wel kan verplaatsen met eigen middelen of beroep kan doen op familie, vrienden of buren.

Voor wie toch vervoersproblemen heeft, wordt een oplossing gezocht. Men kan hiervoor bellen naar een bijzonder telefoonnummer (0492 18 75 35) of naar de Minder Mobielen Centrale (MMC) van Eigen Thuis (02 263 04 44). 

Spreek mensen die eenzaam of hulpbehoevend zijn gerust aan; overtuig hen van het belang van de vaccinatie en bied hen een ritje aan. Ook de mandatarissen en bestuursleden van Vernieuwing zijn graag bereid om voor transport te zorgen.   


Waarom een viertalige vaccinatiefolder in onze Vlaamse gemeente?

De folder van de Eerste Lijnszone Grimbergen aangaande de vaccinatie die binnenkort in de vijf gemeenten van onze zone in de brievenbus valt, is viertalig: Nederlands-Frans-Duits-Engels.

Zijn we hiermee gelukkig? Geen enkele bestuurder is hiermee gelukkig.

Maar het is wel verdedigbaar. We zitten in een medische noodsituatie en het komt er echt op aan dat iedereen deze folder heeft gelezen, begrepen én wordt aangespoord om zich te verplaatsen voor een medische handeling. Dat is in het belang van ieder van ons. Op zo’n uniek moment en in het belang van het redden van mensenlevens, hebben we ons niet willen verzetten tegen een eenmalige uitzondering.

De folder bevat immers heel wat elementaire informatie die een inwijkeling of een tijdelijke verblijver zonder een stevige basiskennis Nederlands, moeilijk kan verstaan. Zeker bij hen moet de boodschap goed doordringen, want het zijn juist deze groepen die, opgehitst via allerlei mediakanalen en nepnieuws, weigerachtig staan tegenover een vaccinatie.  

We hopen dus op uw begrip. En we duimen voor een vrije en bruisende zomer!

Facebooktwitter