Commissie

Schriftelijke vraag. Betreft: Commissie

Geachte Burgemeester,

Tijdens de gemeenteraad van vorige week werd in het kader van ons extra punt over de Vaartdijk aangekondigd dat de opmaak van het RUP aan bod zou komen op de commissievergadering van 18 maart.

Via deze weg wil ik er uitdrukkelijk op aandringen dat ook de opmaak van het RUP van de oostkant van de Verbrande Brug die avond geagendeerd wordt. Zelfs indien er dan nog geen concrete schetsen, dan nog is een gedachtenwisseling hierover echt wel noodzakelijk.

Met dank voor nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Persartikel:

“Overzijde Verbrande Brug mee in plannen”

Oppositiepartij Vernieuwing wil dat de gemeente voor de uitwerking van een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) rekening houdt met de overzijde van het kanaal aan de Verbrande Brug. De zone waar de woningen momenteel worden afgebroken zou niet worden opgenomen in het betreffende RUP, omdat het gaat om eigendom van Waterwegen en Zeekanaal. “Dat is natuurlijk absurd”, zegt fractieleider Bart Laeremans. “De gehele wijk moet een nieuw en fraai uitzicht krijgen en bijgevolg moet de gemeente daarop via dit RUP haar stempel drukken. We hebben ter zake bovendien aangedrongen op spoed.” Burgemeester Marleen Mertens ging intussen wel in op een agendapunt van Laeremans om de gemeenteraadscommissie bijeen te roepen voor het nieuwe RUP van de Borgt (loodsen die omgevormd worden tot grote woonzone). Dit zal op 18 maart gebeuren. “We gaan bij de burgemeester aandringen dat op 18 maart ook de oostzijde van de Verbrande Brug geagendeerd wordt”, aldus nog Laeremans. (DBS)

Datum publicatie: 31 januari 2014
Bron: Het Laatste Nieuws
Editie: De Ring-Brussel

Facebooktwitter