Chantal Lauwers wordt nieuwe schepen voor Leefmilieu en Lokale Economie

In februari vorig jaar werden we onverwacht geconfronteerd met het ontslag van Eric Nagels als schepen van Leefmilieu, Afvalbeleid, Lokale Economie en Landbouw, omwille van familiale redenen.

Onze toenmalige fractievoorzitter Yves Verberck was bereid om dit mandaat over te nemen tot eind 2021. Zoals afgesproken aan het begin van de legislatuur, zou Vernieuwing vanaf begin 2022 bevoegd worden voor Financiën en zou Open VLD de bevoegdheid krijgen over Leefmilieu en Lokale Economie.

In het belang van gemeente en inwoners werd intussen met Open VLD gekozen voor de continuïteit, waardoor beide partijen hun oorspronkelijke bevoegdheden zullen behouden.

Onze fractie heeft besloten om Chantal Lauwers voor te dragen als onze schepen voor de volgende driejarige periode.

Chantal Lauwers (53 jaar jong) stond voor de eerste maal op onze lijst in 2018 en werd verkozen vanop een 7de plaats. In 2019 werd zij voorzitter van Vernieuwing, in opvolging van schepen Karlijne Van Bree. Vorig jaar werd zij voorzitter van de Grimbergse gemeenteraad.

Chantal is afkomstig uit Hombeek bij Mechelen. Sinds haar huwelijk met Grimbergenaar David woont zij in de Populierendallaan. Zij is de trotse mama van een zoon van 17 en een dochter van 14. Chantal is sterk gehecht aan het groene en landelijke karakter van onze gemeente en wil vanuit het departement Leefmilieu en Landbouw meewerken aan het Grimbergen van morgen, met bijzondere maar ook realistische aandacht voor de klimaatproblematiek. Met de bevoegdheid Lokale Economie wil zij een brug slaan tussen het gemeentebestuur en de lokale handelaars.

Via deze weg willen we heel graag schepen Yves Verberck bedanken, die bereid was om aan een tijdelijk mandaat op een moeilijk departement gestalte te geven. Hij heeft dit met veel inzet en betrokkenheid gedaan, maar was geen kandidaat om dit mandaat te verlengen. Hij wordt opnieuw onze fractievoorzitter.

Huidig fractievoorzitter, Peter Plessers (42), ons raadslid uit Beigem, zal in december de eed afleggen als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Ook Peter werd in 2018 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid.  Beide mandaten nemen een aanvang op 1 januari 2022.

Bart Laeremans                               Karlijne Van Bree                            Nicolas Bourgeois

In de pers:
Lees hier het artikel uit Het Laatste Nieuws
Lees hier het artikel uit Het Nieuwsblad


Facebooktwitter