Carpoolparking

Schriftelijke vraag. Betreft: Carpoolparking

Geachte Burgemeester,

Ik heb vorige week vastgesteld dat de Carpoolparking op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Nieuwelaan erg wordt verwaarloosd. Op dat moment lagen er stapels vuilnis rond de vuinisbakjes.

Intussen zijn deze bakjes geledigd en is het ergste vuil verwijderd, maar toch blijft het terrein bezaaid met afval.

Ik veronderstel dat de verantwoordelijkheid ligt bij het Vlaams Gewest, maar het betreft hoe dan ook openbaar domein, zodat de gemeente mee verantwoordelijk blijft, zeker wanneer het Vlaams Gewest in gebreke blijft.

Het zou dan ook wenselijk zijn dat de gemeente regelmatig toezicht zou houden op deze locatie en het Vlaams Gewest op zijn verantwoordelijkheden zou wijzen.

Tenzij er natuurlijk afspraken zijn gemaakt met het gewest, waardoor het gemeentebestuur eventueel een grotere onderhoudsplicht zou hebben.

  1. Zijn de problemen bij de gemeente bekend? Kwamen er al eerder klachten?
  2. Zijn er hieromtrent concrete financiële of werkafspraken gemaakt met het Vlaams Gewest?
  3. Kan de gemeente ter plaatse gaan om de situatie te bekijken en de nodige initiatieven nemen t.a.v. het Vlaams Gewest?

Met dank voor nuttig gevolg en voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

212349

Facebooktwitter