Burgemeester Marleen Mertens wil school op de Potaarde

Nieuwsblad, woensdag 27 juni 2012, 06u30 Auteur: Sigurd

GRIMBERGEN – Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) pleit voor een nieuwe gemeentelijke basisschool en woongelegenheid op de terreinen van de Potaarde. Deze inplanting zal deel uitmaken van het zogenaamde masterplan voor Strombeek-Bever. Op de gemeenteraadscommissie van maandagavond, waarop alle raadsleden uitgenodigd waren, werd de verdere uitvoering van het masterplan Strombeek-Bever besproken. Met dit plan maakt het gemeentebestuur duidelijk dat het hen menens is met de herinrichting van de openbare ruimte in Strombeek-Bever.

Het gaat meer bepaald om de omgeving van het cultuurcentrum, de kerk, de Soens-site, de Kloosterweide en de Rodepoort-site.

Marleen Mertens : “Kwalitatief en financieel haalbaar wonen is een heikel punt in de rand rond Brussel, en dat is zeker ook in onze gemeente het geval. Daar willen we wat aan doen in het kader van dit masterplan voor Strombeek-Bever. We streven ernaar degelijke woongelegenheid af te wisselen met de weloverwogen inplanting van openbare dienstverlening zoals de bibliotheek, het cultuurcentrum en het OCMW. Zo komen we tot een optimale invulling van het beschikbare gebied.”

“Strombeek-Bever kampt met een groot tekort aan lagere schoolinfrastructuur. Daarom stel ik voor om op de Potaarde een nieuwe gemeentelijke basisschool te bouwen die voorziet in voldoende capaciteit voor nu en voor de toekomst. De inplanting van deze school moet gebeuren in combinatie met woongelegenheid en de vooropgestelde groenstroken zoals voorzien in het door Vlaanderen goedgekeurde Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel”, aldus nog Marleen Mertens.

Met deze vooropgestelde inplanting van een school en een ruim aanbod aan woongelegenheid wil Marleen Mertens dat bij de herbestemming van de Potaarde al van bij het begin rekening gehouden worden met voldoende ruimte voor kinderen, met een maximum aan groen in de buurt.

Facebooktwitter