Brede School vanaf 2021 in elke Grimbergse basisschool

Via het Brede School-project tracht de gemeente om samenwerkingen met verenigingen, vrijwilligers en organisaties te regelen ter bevordering van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen in de basisscholen. Bijzondere aandacht gaat naar kinderen die anders niet in aanraking komen met buitenschoolse activiteiten. In 2020 werd er een nieuwe visietekst en subsidiereglement rond Brede School goedgekeurd door de gemeenteraad.

Schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree stelt: “Voor 2021 werden er 17 projecten ingediend, dat waren er 8 meer dan in 2020. Vanuit de gemeente hebben we getracht om een gevarieerd aanbod samen te stellen, gaande van samenwerkingen met muziekmaatschappijen, boerderijbezoeken, huiswerkbegeleiding, voorleesmomenten, kunst met het Cultuurcentrum, leren leren-methode. Elke basisschool biedt nu voor het eerst minstens 1 project aan. Met de Brede School-projecten willen we zoveel mogelijk leerlingen bereiken om zo ook een kwaliteitsvolle invulling te geven aan de naschoolse opvang en we hopen natuurlijk dat sommige leerlingen de smaak te pakken krijgen en zich nadien verder blijven ontwikkelen”.

Met de Brede School-projecten willen we zoveel mogelijk leerlingen bereiken om zo ook een kwaliteitsvolle invulling te geven aan de naschoolse opvang

Karlijne Van Bree
Schepen van Onderwijs

Nathalie Verstappen uit Grimbergen is een lesgeefster en kindercoach die heel enthousiast meewerkt aan de uitbouw van Brede School: “Ik had in 2019 de oproep van de gemeente gelezen voor indiening van projecten en ben er meteen op ingegaan. Digitale geletterdheid is immers niet meer weg te denken uit de toekomst van onze kinderen. Dit schooljaar ga ik aan de slag met leerlingen van De Regenboog, GBS Mozaïek en VBS De Cirkel om hen blind te leren typen in 10 lessen. Dit gebeurt op een speelse manier volgens de methode TYP 10. Ik bereik zo 115 leerlingen uit het 5de of 6de leerjaar. We werken met kleuren, versjes, kaarten en digitale oefeningen om het typen snel onder de knie te krijgen. Ik geloof dat Brede School heel wat leerlingen kan bereiken die misschien anders uit de boot zouden vallen en ben dan ook trots dat het Huis van Tante Lie als partner binnen het project weerhouden werd”.

Schepen van Integratie en Vlaams karakter Bart Laeremans vult aan: “Vanaf 2019 werd het gemeentelijk budget voor deze projecten verdubbeld waardoor we meer leerlingen kunnen bereiken. Alles wordt bovendien gratis aangeboden. Ook kinderen die het van huis uit niet breed hebben, kunnen zo meedoen met de groep. En anderstalige kinderen worden zo gestimuleerd omdat alles in het Nederlands verloopt. Verleden jaar werden er met een deel van het budget nog laptops ter beschikking gesteld voor minder welstellende leerlingen, die zo via afstandsonderwijs toch mee konden volgen. Dit jaar konden gelukkig veel projecten opnieuw plaatsvinden”. “We hebben ook leerlingen van drie middelbare scholen bereid gevonden om in sommige basisscholen voor te lezen tijdens de middagpauze. Wegens Corona kon dit nog niet doorgaan, maar we hopen dat dit na de vakantie wel zal kunnen”, besluit schepen Laeremans.

Alles wordt gratis aangeboden. Ook kinderen die het van huis uit niet breed hebben, kunnen zo meedoen met de groep. En anderstalige kinderen worden zo gestimuleerd omdat alles in het Nederlands verloopt.

Bart Laeremans
Schepen van Integratie en Vlaams Karakter

Beschikbaar voor verdere informatie:

Karlijne Van Bree, Schepen van Onderwijs, 0474/93.12.19
Bart Laeremans, Schepen van Integratie en Vlaams karakter, 0476/46.98.85
Nathalie Verstappen, bezielster van het Huis van Tante Lie en lesgeefster TYP 10, www.huisvantantelie.be – typ10@huisvantantelie.be

Brede School in elke Grimbergse basisschool

Facebooktwitter