Betreffende de rode restafvalzakken

Er worden vragen gesteld omtrent de kwaliteit (dikte) van de rode restafvalzak 2022 t.o.v. 2021.

Vooreerst dient genoteerd dat vanaf 1 januari 2021, afvalzakken geproduceerd dienen te worden op basis van minstens 80% gerecycleerde kunststoffen.

Afhankelijk van het gebruikte recyclaat lijken sommige nieuwe zakken inderdaad minder sterk dan deze van voor 1 januari 2021. Voor restafvalzakken wordt een optimale dikte vastgesteld van 30 micron.

De restafvalzakken 2021 kwamen van een leverancier die standaard 50 micron dikte leverde i.p.v. de door ons gevraagde minimum dikte van 40 micron.

Toen de overheidsopdracht met die leverancier ten einde liep, werd er een nieuwe opdracht uitgeschreven waar de leverancier van de 50 micron zakken helaas niet op ingetekend heeft.

De leverancier die de nieuwe overheidsopdracht voor het jaar 2022 binnenhaalde, levert de zakken conform de gevraagde specificaties, zijnde minimum 40 micron dikte. De dikte van de ons aangeleverde zakken schommelt meestal tussen 40 en 43 micron. Vandaar het verschil in dikte 2022 t.o.v. 2021.

Voor de volledigheid geven we graag mee dat bij de beoordeling van de ontvangen offertes voor de overheidsopdracht 2022, de door de indieners ingediende stalen door onze diensten werden onderworpen aan een grondige kwaliteitstest.

De huidige leverancier heeft ons intussen bevestigd dat de productieverantwoordelijke de geleverde zakken heeft goed bevonden, maar het is natuurlijk nooit volledig uit te sluiten dat bepaalde loten toch productiefouten vertonen. Ook ik had een zak die makkelijk scheurde en heb een exemplaar van dezelfde rol ter beschikking gesteld voor onderzoek naar samenstelling en kwaliteit.

Heeft u een slechte zak, aarzel zeker niet om deze binnen te brengen op het gemeentehuis voor vervanging.

𝗖𝗵𝗮𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗟𝗮𝘂𝘄𝗲𝗿𝘀
Schepen voor Afvalbeleid

Facebooktwitter