[EA] Besprekingen inzake de mogelijke inplanting van een voetbalstadion op Parking C

Extra agendapunt gemeenteraad 29 augustus 2013

Tijdens de voorbije gemeenteraad vroegen de meerderheidspartijen het mandaat om gesprekken aan te knopen over de toekomstige bestemming van Parking C en de eventuele inplanting van het nieuwe nationale voetbalstadion op deze locatie. We zijn intussen twee maand verder en het is meer dan wenselijk dat de gemeenteraad wordt ingelicht over de evolutie sindsdien.

Op 22 augustus werd overigens in commissie een voorstelling gegeven over het NEO-project, waarbij het stadion wordt ingeplant in Brussel; dit blijft dus een realistische optie.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege:

– de raadsleden informeert over de inmiddels ingewonnen informatie, over de gesprekspartners en over de gesprekken die intussen hebben plaatsgehad of zullen plaats hebben in dit verband;

– de raadsleden een antwoord verstrekt op o.a. de volgende vragen:

  • tegen wanneer moet er uiterlijk een beslissing genomen worden; klopt het dat de UEFA ten laatste in de loop van september een beslissing wil?
  • op welke wijze kan er in dat geval een tijdig milieueffectrapport worden gerealiseerd alsook een ernstig circulatieplan?
  • welke evolutie verwacht wordt inzake verkeerstoename op de noorderring, gelet op de komst van o.a. het Neo-project, het nieuwe stadion (met een hogere gebruiksfrequentie) en het winkelcentra Just Under the Sky en Uplace?
  • op welke wijze men denkt af te wijken van de bindende bepalingen uit het GRUP, die de stadsrecreatie beperken tot 5 hectare?
  • welke instanties en partners zijn bij dit project betrokken en wie staat in voor welk deel van de financiering?
  • welk de rol zou zijn van voetbalclub Anderlecht en in welke mate zouden de thuismatchen van deze club in Grimbergen gehouden worden?
  • in welke mate zal het Nederlandstalig karakter van Grimbergen gevrijwaard worden?

Bart Laeremans

Facebooktwitter