[EA] Bereikbaarheid van de wijk Paalveld voor fietsers en voetgangers

Extra agendapunt gemeenteraad 28 maart 2013

De inwoners van de wijk Paalveld zijn al lang vragende partij voor een betere verbinding van hun wijk met andere delen van de gemeente ten behoeve van de zwakke weggebruikers, in de eerste plaats omwille van een betere bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Het aantal bussen dat langs het Populierendal rijdt is immers uiterst beperkt.

Zo zou het meer dan wenselijk zijn dat er vanuit het bovenste gedeelte van de Houtstraat (met eventueel een vertakking naar de Tweelindendreef) door het landbouwveld een voet- en fietsweg zou aangelegd worden naar de bushalte van de Vilvoordsesteenweg, tegenover het grootwarenhuis Delhaize. Tegelijk zou een gelijkaardig wegje kunnen aangelegd worden vanuit de Houtstraat naar Verlande Vijvers, zodat er een kortere verbinding tot stand komt voor mensen die te voet of per fiets naar bakker, slager, krantenwinkel of apotheker willen.

Op langere termijn zou ook onderzocht kunnen worden of de landbouwweg tussen de Spaanselindebaan en de Tweelindendreef (de zogeheten Paalveldstraat) wat kan verhard en verbeterd worden, zodat ze niet enkel zou kunnen gebruikt worden door landbouwvoertuigen, maar ook door fietsers en wandelaars die veilig naar het centrum willen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat:

1. een trage weg voor voetgangers en fietsers zou worden aangelegd tussen de bovenkant van de Houtstraat en de Vilvoordsesteenweg, ter hoogte van de bushalte aan de Delhaize, zodat de wijk Paalveld beter ontsloten zou zijn voor het openbaar vervoer;

2. een gelijkaardige trage weg zou worden aangelegd tussen de zijkant van de Houtstraat en de straat ‘Verlande Vijvers’, zodat de inwoners van het Paalveld zich in de toekomst gemakkelijker te voet of per fiets zouden kunnen begeven naar de lokale handelaars;

3. op langere termijn de mogelijkheid te onderzoeken om de Paalveldstraat met beperkte middelen om te vormen tot een verharde trage weg voor wandelaars en fietsers.

Bart Laeremans

Facebooktwitter