Verwijder asbest goedkoop uit huis en tuin dankzij tijdelijke subsidies voor ophaling

Duurzaam besparen op je energiefactuur kan door je woning beter te isoleren. Veel eigenaars gaan dan ook zelf aan de slag of nemen een aannemer onder de arm. Maar in heel wat woningen werd vroeger asbest gebruikt en die schadelijke vezels ben je liever kwijt. Sinds begin dit jaar faciliteren onze gemeente en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), in samenwerking met Intradura, de huis-aan-huisophaling van grote hoeveelheden asbestafval van woningen en bijgebouwen. Die subsidie is een samenwerking met de OVAM en de Vlaamse overheid en past binnen de doelstelling van een Asbestveilig Vlaanderen 2040.

Bart Laeremans, Burgemeester

Intradura is de uitvoerder van dit project; alle aanvragen gebeuren dus via de website van deze afvalintercommunale. Dit aanbod geldt voor particuliere woningen en aanpalende gebouwen. Bevat je huis, garage of tuinhuis een dak, onderdak of andere hechtgebonden asbest (bekendste voorbeeld: golfplaten), dan kan je een beroep doen op deze dienstverlening. Opgelet: niet-hechtgebonden asbest (isolatiemateriaal rond verwarmingsbuizen, plaaster …) is veel gevaarlijker omdat de vezels makkelijk vrijkomen en moet daarom steeds door een erkend bedrijf verwijderd worden.Asbestafval moet sinds 1 januari 2021 verpakt worden als je het naar het recyclagepark brengt. Met kleine hoeveelheden kan je nog altijd op het recyclagepark terecht. Verpak je asbestafval luchtdicht in doorzichtige plastic bouwfolie (minimum 0,1 mm dikte) en deponeer het in de asbestcontainer. Bescherm ook jezelf en draag veiligheidskledij.

Chantal Lauwers, Schepen voor Leefmilieu

Meer lezen op de gemeentelijke webstek

Facebooktwitter