Bart Laeremans nu ook officieel benoemd tot burgemeester

We kregen vorige week het bericht dat Bart Laeremans op 19 juli door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, benoemd werd tot burgemeester.

Door de nieuwe wetgeving vervult de grootste stemmentrekker uit de grootste meerderheidspartij automatisch de rol van burgemeester wanneer er zich een nieuwe meerderheid manifesteert.

Hierdoor was Bart Laeremans sinds zijn eedaflegging tijdens de gemeenteraad van 2 juni “Aangewezen-burgemeester”.

Vervolgens moet de minister dan de geloofsbrieven controleren en nog enkele adviezen inwinnen. Deze adviezen waren gunstig, zodat niets nog een officiële benoeming als burgemeester in de weg stond.

Het schepencollege nam op 1 augustus officieel kennis van deze benoeming. Op 1 september legt Bart opnieuw de eed af voor de gemeenteraad. Vanaf dat moment is hij niet langer “Aangewezen-Burgemeester” maar gewoon “Burgemeester”.

Sinds enkele jaren hebben de Vlaamse burgemeesters de keuze om een tricolore sjerp te dragen dan wel een zwart-gele. Het zal weinigen verwonderen dat Bart als overtuigd Vlaams-nationalist gekozen heeft voor de zwart-gele sjerp.

Bart Laeremans officieel benoemd tot burgemeester van Grimbergen
Facebooktwitter