[EA] Restauratie veldkantkapel

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

De Veldkantkapel is gelegen aan de Grote Kerkvoetweg.
Het is de grootste kapel van Grimbergen. Tot 2 jaar geleden gebeurden er nog regelmatig misvieringen in deze kapel.
Zij maakt deel uit van het onroerend erfgoed van Grimbergen. Ze werd gebouwd in 1883 als dankkapel voor een genezing door de familie De Nayer – Leemans ter vervanging en vergroting van de oorspronkelijke dankkapel van de familie Leupaart – Potoms die gebouwd was in 1872 of 1878.
De kapel bevindt zich nu, na al die jaren in erg bouwvallige staat en is niet meer voor het publiek toegankelijk. Ze is dringend aan renovatiewerken toe, vooraleer ze helemaal teloorgaat.
Het verloren gaan van deze kapel moet voorkomen worden omdat zij een belangrijk deel uitmaakt van het Grimbergs patrimonium en de Maalbeekvallei.
Het onbekend eigenaarsstatuut van de kapel blijkt echter een obstakel te zijn voor deze hoogdringende restoratiewerken.
De laatste vermoedelijke eigenaars, de familie Van Alderweselt – De Nayer uit Namen zijn kinderloos overleden in 1947 zonder aangifte van nalatenschap. Er zou ook een akte van schenking bestaan, al dan niet notarieel, op datum van 12/05/1905 tussen de families Van Den Block, Henri – Luypaert Maria en Denayer – Leemans.

Vandaar mijn vraag:

De gemeenteraad stelt voor dat:

– Het Schepencollege de opdracht geeft om te onderzoeken wie de actuele eigenaar is van de grond en het gebouw van de Veldkantkapel.
– Het college zal hiervoor een notaris aanstellen om het eigendomschap vast te stellen. De hieraan verbonden kosten voor dit opzoekwerk zullen gedragen worden door de gemeente.
– Eenmaal is vastgesteld wie de eigenaars zijn, kan onderzocht worden op welke manier deze eigendommen kunnen verenigd worden, bijvoorbeeld door overdracht aan de kerkfabriek, eventueel de gemeente.
– Een dossier kan dan opgestart worden om de restauratiewerken aan te vatten.
– Dit dossier met de nodige spoed te behandelen gezien de hoogdringendheid van deze restauratiewerken.

Met vriendelijke groeten,

Eric Nagels
Gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Facebooktwitter