[EA] De plannen voor het buffergebied tussen Jan Mulsstraat en Acacialaan en over het domein van de Koninklijke Schenking

Als reactie op mijn extra agendapunt van september vorig jaar over het domein van de Koninklijke Schenking antwoordde de burgemeester dat de gemeente zou zorgen voor een RUP inzake deze zone.

Inmiddels is nog steeds niet duidelijk welke concrete plannen de KS voor dit gebied van vijf hectare heeft. Er is sprake van een hotelzone. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde hiervan is voor Strombeek of voor Grimbergen en evenmin of er een RUP moet worden opgemaakt.

Anderzijds kregen eigenaars het bericht dat er gedacht wordt aan een RUP voor de bufferzone tussen de Jan Mulsstraat en de Acacialaan. Het is niet duidelijk welke plannen het schepencollege hiermee heeft, voor welke instanties of projecten deze bedoeld zijn en of er eventueel enige samenhang is met het RUP inzake de KS.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoordt op de volgende vragen:

1. Zijn er intussen besprekingen geweest met de KS over de site aan de Nieuwelaan? Wat zijn de concrete plannen? Kan het gemeentebestuur zich daarin vinden? Welke meerwaarde hebben deze plannen voor onze gemeente? Moet er desgevallend een RUP worden opgemaakt hiervoor?

2. Waarom werden de eigenaars van de gronden in het buffergebied tussen de Acacialaan en de Jan Mulsstraat aangeschreven inzake de opmaak van een RUP? Welke plannen koestert het gemeentebestuur voor deze zone? Voor welke instanties of projecten is dit bedoeld? Hoe groot is het gebied waarop de gebeurlijke bestemmingswijziging slaat?

3. Stel dat deze zone zou worden omgezet naar woongebied, wat is dan de geschatte meerwaarde van deze gronden? Welke planbaten zouden er in dat geval geheven kunnen worden en aan wie zouden die ten goede komen?

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Facebooktwitter