[EA] Opwaardering vijver en omgeving aan de Bergmansbeekweg in Strombeek

Mijnheer de Voorzitter,
Mevrouw de Burgemeester,
Mevrouw de Algemeen Directeur,

Op de gemeenteraad van 28 september 2017, vrijwel een jaar geleden dus, bracht ik problemen in kaart met het oog op een opwaardering van de vijver, oever en nabije omgeving gelegen aan de Bergmansbeekweg in Strombeek. Er werd gemeld dat de vijver er verwaarloosd bijlag en op sommige plaatsen de afzetting van de oever verdwenen was. Zitbanken waren beschadigd.

Deze plek is een mooi stukje natuur dat zeer waardevol is voor Strombeek en de wijk Haneveld.

Op voormelde gemeenteraad werd meegedeeld door de bevoegde schepen dat er werk zou gemaakt worden van de gevraagde opwaardering.

Het is jammer vast te stellen dat er na een jaar geen verandering merkbaar is. Een aantal foto’s in bijlage illustreren dit.
De banken zijn beschadigd en besmeurd, de vijver lijkt niet onderhouden en in de omgeving wordt afval gestort.

De troeven van deze site komen daardoor niet ten volle tot uitdrukking.

Ook de hogergelegen site aan de sportvelden dienen qua infrastructuur te worden nagekeken.

Voorstel

De gemeenteraadsleden van Grimbergen dragen het schepencollege/schepen op om werk te maken van de opwaardering van de site aan de Bergmansbeekweg en te antwoorden op volgende vragen:

• Welke concrete initiatieven werden er genomen na de opwerping van de problematiek tijdens de gemeenteraad van 28 september 2017 ?
• welke concrete acties zal Grimbergen ondernemen om van de site (en bovengelegen site) terug een aangename en propere lokatie te maken ?

Voor de fractie Vernieuwing,

Karlijne VAN BREE,
gemeenteraadslid

Foto omgeving:

Foto vijver:

Foto bank:

Foto bank:

Facebooktwitter