[EA] Beveiliging en verfraaiing van het bufferbekken op hoek Meerstraat-Parklaan te Beigem

Enkele weken geleden werd de tijdelijke afspanning rond het bufferbekken in de parkzone op de hoek van de Meerstraat en de Parklaan te Beigem weggehaald. Hierdoor ontstaat een zeer onveilige situatie voor wandelaars, fietser en spelende kinderen. Deze troosteloze kale put gelegen op zeer korte afstand van het sportcomplex, woningen, voet -en fietspaden is een onaantrekkelijk en zeer onaangenaam litteken geworden in de omgeving.

Tot op heden is er nog geen noemenswaardige regenval geweest waardoor dit bekken volledig gevuld is geraakt, maar toch stellen we vast dat aangezien er niet overal een oeverversterking werd aangebracht, er op sommige plaatsen reeds delen van de oever zijn weggespoeld.

Putten en waterplassen zijn een aantrekkingspool voor spelende kinderen en het risico bestaat dat dit een speelterrein wordt met al de gekende risico’s.

Het hondentoilet werd niet meer hersteld en geeft nu lang de achterzijde rechtstreeks uit op het bufferbekken. Hierdoor wordt het enkel nog gebruikt om er de hondenpoepzakjes in achter te laten bij gebrek aan een vuilnisbakje.

Ik verwijs terloops ook nog naar het extra agendapunt van collega Bart Laeremans op de zitting van 24/06/2016 betreffende het uittekenen en het voorleggen aan de gemeenteraad van plannen voor de waterbufferbekkens zodat ze ook toegankelijk groengebieden worden in harmonie met de omgeving.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege zou antwoorden op volgende vragen:
• Wordt er voorzien dat deze put wordt omheind, en zo ja, wanneer zal dit dan gebeuren?
• Wat wordt er voorzien tegen de erosie van de oeverwanden die niet werden verstevigd?
• Werden er reeds plannen gemaakt om deze parkzone terug in te richten, en zo ja, worden die dan nog voorgelegd aan de gemeenteraad?
• Wordt de mogelijkheid voorzien om hier enkele banken te plaatsen bij het herinrichten van dit park?
• Wat zal er verder gebeuren met het hondentoilet, kan hier ook een vuilnisbakje voorzien worden?

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Bijlage: foto’s bufferzone Beigem

Facebooktwitter